5.1. Gjør deg klar til å bli en entreprenør!

En gründer blir sett på som en person som setter opp en bedrift / en organisasjon, og han / hun tar på seg de økonomiske risikoene for å få litt profitt for seg selv og / eller for samfunnet som helhet. Definisjonen gjemmer seg bak mange andre egenskaper som en entreprenør burde ha, når det gjelder holdninger, kunnskap og ferdigheter. En gründer blir først sett som en risikotaker, og som en innovatør kan en person se etter behovene / mulighetene i samfunnet og reagere på disse på en lønnsom og bærekraftig måte.

Hvordan blir folk entreprenører? Noen er naturlige risikotaker og innovatører, andre lærer å være gründere, utvikler spesifikke holdninger, kunnskaper og ferdigheter. Forvaltningsorganet for utdanning, audiovisuelt og kultur, fra EU-kommisjonen, utarbeidet et bestemt rammeverk for utdanning i entreprenørskap, i entreprenørskapsutdanning på skolen i Europa. Nasjonale strategier, læreplaner og læringsutbytte (2012, tilgjengelig på: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/135en.pdf, s. 19).

 

Dette rammeverket omfatter de viktigste holdninger, kunnskaper og ferdigheter som trengs for å bli entreprenør. Dermed trenger en entreprenør:

  • Entreprenørille holdninger: selvbevissthet og selvtillit

Disse blir sett på som grunnleggende holdninger for alle de andre holdninger, kunnskaper og ferdigheter som trengs av en villig entreprenør.:

  • Andre entreprenørille holdninger bør utvikles: Å ta initiativ, risikotaking, kreativitet og problemløsing.
  • Entreprenøriell kunnskap: økonomisk og finansiell kompetanse, kunnskap om forretningsorganisasjon og prosess, og kunnskap om karrieremuligheter og arbeidsverden.
  • Entreprenørielle ferdigheter: Praktisk utforskning av entreprenørielle muligheter (for eksempel: utforming og gjennomføring av forretningsplan), samt kommunikasjon, presentasjon, planlegging og team-arbeid.

Den nåværende verktøysettet, og også de andre elektroniske ressursene som er opprettet i YourKITE-prosjektet, gir scenarier som fokuserer på å utvikle de fleste av disse viktige holdninger, kunnskaper og ferdigheter, som selvbevissthet / kritisk tenkning, kreativitet, problemløsning, grunnleggende økonomisk og økonomisk Kunnskap, entreprenørskap som en karrierevei, kunnskap om aspekter knyttet til å drive en bedrift (forretningsmodell, beslutningstaking, forhandlinger, produksjon, lederstil etc.), samt kommunikasjon, presentasjon, planlegging og arbeid i lagkompetanse.

Følgende avsnitt vil gi deg grunnleggende informasjon om holdninger, kunnskaper og ferdigheter utviklet gjennom entreprenørskapsscenarier som er tilgjengelige i verktøykassen. Mens informasjonen er obligatorisk for å bli lest når du forbereder verkstedene om entreprenørskap, kan den også brukes som grunnleggende kunnskap for at du skal lære om entreprenørskap. La oss begynne!