5.1. Przygotuj się na bycie przedsiębiorcą!

Przedsiębiorcą nazywamy osobę, która zakłada firmę/organizację i ponowi finansowe ryzyko, żeby osiągnąć zyski dla siebie lub społeczności. Definicja zawiera się też inne cechy, które powinien mieć przedsiębiorca w zakresie postawy, wiedzy i umiejętności. Przedsiębiorcy postrzegani są jako ryzykanci, ale także innowatorzy, ludzie potrafiący dostrzec potrzeby i możliwości społeczności i odpowiedzieć na nie w odpowiedni i skuteczny sposób.

W jaki sposób ludzie zostają przedsiębiorcami? Niektórzy z natury są innowacyjni i lubią ryzyko, inni uczą się jak zostać przedsiębiorcą poprzez konkretne postawy, wiedzę i umiejętności. Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego działająca przy Komisji Europejskiej przygotowała specjalne ramy nauki przedsiębiorczości w publikacji Nauka przedsiębiorczości w szkołach w Europie. Narodowe strategie, curricula i efekty kształcenia (2012, dostępne pod: http:// eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/135en.pdf, str. 19).

Ten dokument zawiera główne postawy, wiedzę i umiejętności potrzebne, by zostać przedsiębiorcą. Zatem przedsiębiorca musi mieć:

  • Postawy przedsiębiorcze: wiedzę o sobie i pewność siebie

Te dwie postawy uważane są za podstawę dla wszystkich innych cech niezbędnych przedsiębiorcy:

  • Inne postawy przedsiębiorcze, które należy rozwinąć, to: przejmowanie inicjatywy, umiejętność podjęcia ryzyka, kreatywność i rozwiązywanie problemów.
  • Wiedza przedsiębiorcza: znajomość ekonomii i finansów, wiedza w zakresie organizacji i prowadzenia biznesu oraz wiedza o możliwościach kariery i świata pracy.
  • Umiejętności przedsiębiorcze: praktyczna eksploracja możliwości przedsiębiorczych (np.: kreowanie i wdrażanie planu biznesowego), oraz komunikacja, prezentacja, planowanie oraz umiejętność pracy w grupie.

Podręcznik, który trzymasz, a także materiały dostępne online stworzone w ramach projektu yourKITE wyposażają Cię w scenariusze, których celem jest rozwinięcie większości tych niezbędnych postaw, wiedzy i umiejętności (takich, jak wiedza o sobie, krytyczne myślenie, kreatywność, rozwiązywanie problemów, podstawowa wiedza z zakresu ekonomii i finansów, przedsiębiorczość jako ścieżka kariery, czy wiedza o konkretnych aspektach prowadzenia biznesu – np. modele biznesowe, podejmowanie decyzji, negocjacje, produkcja, style prowadzenia firmy), a także poprawa zdolności komunikacyjnych, prezentowania, planowania i pracy w grupie.

Ta sekcja poinformuje Cię o podstawowych informacjach w zakresie postaw, wiedzy i umiejętności, które rozwinąć możesz dzięki scenariuszom dotyczącym przedsiębiorczości dostępnym w podręczniku.

Choć te informacje należy obowiązkowo przeczytać przygotowując warsztat, mogą być również użyte jako podstawowa wiedza, z której dowiesz się co nieco o przedsiębiorczości. Zacznijmy więc!