5.4. Zawsze zastanów się dwa razy

Tzw. critical thinking (myślenie krytyczne) oznacza wydawanie dobrze uargumentowanych osądów, kierując się logiką, dowodami oraz analizą alternatywnych rozwiązań. Takie myślenie angażuje ciekawość, chęć zdobycia nowych informacji na jakiś temat oraz otwartość na nowe pomysły; wymaga również sceptycyzmu i zdrowego rozsądku, a w końcu oznacza skromność i umiejętność przyznania się do błędu, jeśli fakty zaprzeczają Twoim pomysłom.

Myślenie krytyczne jest w biznesie niezastąpione. Ciekawość i sceptycyzm pomagają przedsiębiorcom w zmianie status quo firmy, poszukiwaniu nowych rozwiązań problemów, przeszukiwaniu rynku, adaptacji do nowych warunków, zauważaniu nowych możliwości, itp. Ponadto osoba, która ciągle poszukuje nowych faktów, a nie opinii, posiada umiejętność odczytywania dwuznaczności i kompleksowości rynku, łańcucha dostaw, wymagań klientów, interesów współudziałowców, itp. Ktoś, kto myśli krytycznie, potrafi z łatwością przeanalizować rynek danej branży, konkurencję i klientów, może też w realny sposób ocenić potencjał, wykorzystać znalezione możliwości i podejmować natychmiastowe decyzje. Jednocześnie potrafi on szybko przyznać się do błędu, jeśli go popełnił lub zawiódł, i zacząć od nowa.