5.6. Skąd możesz być pewien, że osiągniesz zysk?

Zyski w biznesie są sprawą kluczową. To główny cel każdego przedsiębiorcy. Osiągnięcie zysków powinno być Twoim priorytetem, podczas tworzenia pomysłu na biznes. To nie oznacza, że musisz stać się zawziętym kapitalistą! Oznacza to po prostu, że chcesz stworzyć dobry, trwały biznes, trwałą organizację. Zyski oznaczać będą, że Twój projekt działa bez zarzutu, że masz środki na przyszłe inwestycje i kolejne projekty.

Jednak zanim będziesz osiągał zyski, upewnij się, że pokrywasz wszystkie koszty produkcji. Musisz zrozumieć swoje koszty. Każdy biznes generuje dwa typu kosztów: stałe i zmiennie. Zmienne koszty to te, które zmieniają się wraz z liczbą produktów, które produkujesz. Na przykład, jeśli otworzysz piekarnię, niektóre z kosztów zmiennych stanowić będą opłaty za składniki do pieczenia ciast. Wraz ze wzrostem liczby upieczonych ciast, proporcjonalnie wzrasta bezpośredni koszt składników. Stałe kosztu to te, które nie zmienią się niezależnie od liczby upieczonych ciast – na przykład czynsz za sklep, w którym mieści się piekarnia zawsze płacisz taki sam, niezależnie od liczby ciast. Możesz w to włączyć także te koszty, które zmieniają się wraz z liczbą ciast, ale jest bardzo ciężko obliczyć w jaki sposób. Dobrym przykładem będzie rachunek za prąd, jaki zużyjesz. Wiesz, że będzie się różnił wielkością zależnie od liczby ciast, ale zbyt trudne i czasochłonne jest obliczanie różnicy. Lepiej włączyć opłatę za prąd do kosztów stałych i użyć średniej ceny z kilku miesięcy jako wyznacznika.

Gdy już znasz swoje koszty, możesz obliczyć całość generowanych kosztów tak:

Całkowite koszty = Stałe koszty + X liczba produktów*zmienne koszty/produkt

Cokolwiek sprzedasz w ciągu miesiąca lub roku przedstawia Twój całkowity przychód i możesz obliczyć go w taki sposób:

Całkowity przychód= X liczba sprzedanych produktów* cena/ produkt

Teraz musisz obliczyć punkt zrównania kosztów (tzw. break-even point), oznaczający to ile produktów musisz stworzyć i sprzedać, aby pokryć koszty produkcji; to znaczy ile ciast musisz sprzedać miesięcznie/rocznie, żeby Twój przychód równał się Twoim całkowitym kosztom.

Oto jak go obliczyć:

 

całkowite przychody = całkowite koszty

X liczba sprzedanych produktów * cena / produkt = stałe koszty+ X liczba produktów*- koszty zmienne /produkt

X liczba sprzedanych produktów * cena / produkt – X liczba produktów *koszty zmienne/ produkt = koszty stałe

X liczba sprzedanych produktów (cena / produkt – koszty zmienne/produkt)=koszty stałe X liczba sprzedanych produktów =koszty stałe : (cena/ produkt-zmienne koszty/produkt)

 

 

Przykład:

całkowite przychody = całkowite koszty

X * 5 euro = 2000 euro + 3 euro*X

X*5 euro – X*3 euro = 2000 euro

X* (5euro-3euro) = 2000 euro

X = 2000 euro : 2 euro

X = 1000

W tym przypadku przedsiębiorca powinien wyprodukować 1000 sztuk produktu, aby pokryć koszty stałe (2000 €/miesiąc) oraz koszty zmienne (3€/produkt).

Punkt zrównania kosztów jest niezbędny przy podejmowaniu decyzji dotyczących cen, a także tych dotyczących optymalizacji produkcji. Pozwala na pragmatyczny przegląd kosztów, na jakie Cię stać, ceny jaką powinieneś ustalić za swój produkt oraz na pracę, jaką Ty i Twoi pracownicy musicie wykonać, aby osiągnąć zysk.

Teraz załóżmy, że chcesz, osiągnąć jakiś zysk – na przykład 500 € miesięcznie. Oto jak możesz wyliczyć ile produktów musisz sprzedać, aby osiągnąć taki zysk:

całkowity przychód – całkowite koszty= 500 euro

(X*5 euro) – (2000 euro + X*3 euro) = 500 euro

 X*5 euro – 2000 euro – X*3 euro = 500 euro

X*2 euro = 500 euro + 2000 euro X=2500 euro/2 euro

X=1250

A więc, aby osiągnąć 500 € zysków, przedsiębiorca musi sprzedać 1250 sztuk produktu.

Takie szacunki, punktu zwrotu kosztów i pewnego zysku są podstawowymi narzędziami finansowymi, którymi każdy przedsiębiorca powinien umieć się posługiwać. Pomogą Ci one oszacować budżet i przepływ pieniędzy w Twojej firmie, a także wspomogą Cię w przewidywaniu kosztów, produkcji, wielkości zatrudnienia, itp. oraz w rozwijaniu strategii sprzedaży.