5.7. Wymyśl i rozwiń swój biznes: szablony modeli biznesowych

Szablony modeli biznesowych to narzędzie w przedsiębiorczości i zarządzaniu, stworzone przez Strategyzer.com. W porównaniu do tradycyjnych planów biznesowych, to narzędzie pozwala przedsiębiorcy na jednej tylko stronie przedstawić cały pomysł na biznes:

Szablon modelu biznesowego

Przygotowane dla:
Data:
Przygotowane prze:
Wersja:

 

 

Kluczowi partnerzy

 

Kluczowe działania

 

Propozycja wartości

 

Relacje z klientami

 

Grupy klientów

 

Kluczowe zasoby

 

Kanały

 

Struktura kosztów

 

Źródła przychodów

 

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ or send a letter to Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

DesigneD by: Strategyzer AG

The makers of Business Model Generation and Strategyzer

 

Szablony modeli biznesowych powinny zostać użyte w następujący sposób:

 • Przedsiębiorca powinien przemyśleć, jakim klientom chce dostarczać produktów/usług (grupy klientów). Spróbuj zidentyfikować wszystkie grupy, do których mógłby dotrzeć Twój biznes poprzez produkt, który chcesz sprzedawać; oprócz tego przemyśl kluczowe zasoby i współpracowników, których możesz potrzebować, a także zadanie, jakie chcesz wykonywać.
 • Zacznij z pierwszą grupą klientów.
 • Zastanów się, co możesz dostarczyć tym klientom (usługi, produkty, relacje, itp.), czyli jakie dobra im proponujesz, co możesz wnieść w ich życie?
 • Wtedy zdecyduj, w jaki sposób możesz dostarczyć im te dobra, jakimi kanałami, a także jak Twoje produkty/usługi dotrą do klientów.
 • Te typu kanałów i te typy dóbr, które zaproponujesz, wpłyną na rodzaj relacji, jaką chcesz stworzyć ze swoimi klientami (bezpośrednia, pośrednia, internetowa, personalna, itp.)
 • Następnie musisz podjąć decyzje w sprawie ceny, jaką nałożysz na produkt, a także mechanizmów, jakich użyjesz, by klienci Ci płacili (źródła przychodów); jak specyficzna grupa klientów zapłaci za produkt/usługę, które dostarczysz, jakie zniżki czy oferty specjalne możesz im zaproponować itp.
 • Powinieneś teraz przemyśleć zasoby, które będziesz musiał stworzyć, zdobyć i dostarczyć swoim klientom i firmie (kluczowe zasoby). To mogą być zasoby finansowe, zatrudnienie, infrastruktura dla produkcji i sprzedaży itp.
 • Następnie musisz zdecydować, jakie będą główne działania, dzięki którym stworzysz i dostarczysz dobra (produkty, usługi, relacje, itp.), które obiecałeś swoim klientom (kluczowe działania).
 • Aby zdobyć kluczowe zasoby i wykonać kluczowe działania, będzie z pewnością potrzebował pewnych partnerów (dostawców, urzędników, partnerów biznesowych, itp.). Ci ludzie mogą stworzyć kolejną grupę klientów Twojej firmy.
 • Teraz określ koszty (stałe i zmienne) prowadzenia biznesu i spróbuj zdefiniować konkretne koszty, jakie poniesiesz za dostarczenie dobra do konkretnej grupy klientów, którą wybrałeś.
 • Kiedy skończysz z tą grupą klientów, powinieneś kontynuować planowanie z następną grupą klientów, począwszy od dóbr, jakie chcesz im dostarczyć. Możesz zauważyć zmianę ról zależnie od rodzaju klientów. Pewien typ klienta może stać się partnerem w dostarczeniu dobra innemu klientowi Twojej organizacji.

Szablony modeli biznesowych mogą być użyte także w czasie planowania projektu, ćwiczenia czy wydarzenia. To narzędzie służy do planowania, wypełniając jednocześnie cele służące zarówno przedsiębiorczości, jak i zarządzaniu.