Trendy w wolontariacie

Wolontariat pracowniczy

Firmy zorientowały się, że praca dla dobra społeczności może też być dobra dla firmy. Pracownicy czują się bardziej przywiązanie do firmy i ludźmi, z którymi współpracują, co więcej, taka firma kreuje pozytywny obraz marki w oczach inwestorów, ich klientów oraz lokalnej społeczności. Dlatego też firmy proszą pracowników o poświęcenie czasu i umiejętności po godzinach pracy lub w jej czasie, by pomóc w sprawach społecznych. Wolontariat pracowniczy może dotyczyć różnych zadań, od tych bieżących, jak malowanie ścian w domu dziecka, po te wymagające umiejętności i doradzania, w czasie których pracownicy zapewniają trening i porady pracownikom organizacji pozarządowych, lub przeprowadzają warsztaty dla dzieci.

Wolontariat międzynarodowy

Wolontariat zagranicą w czasie wakacji czy w roku przerwy przed studiami zyskuje coraz większą popularność. Istnieją różne międzynarodowe możliwości wolontariatu. Uczestnicy mogą zaangażować się w działalność humanitarną lub pomoc ofiarom kataklizmów, poprzez pracę wolontariuszy ONZ, lub innych humanitarnych organizacji non-profit. Mogą też zaangażować się w pracę Wolontariatu Europejskiego. Obie wymienione opcje wymagają poświęcenia czasu od kilku miesięcy do roku. Jednakże istnieją także opcje kilkudniowe lub kilkutygodniowe. Można na przykład zaangażować się w obozy letnie lub inne programy dla dzieci i młodzieży lub pomagać na farmach ekologicznych. Te możliwości znajdziesz na stronie projektu: www.yourkite.org.