Rodzaje wolontariatu dla młodzieży

Ogólnie rzecz biorąc każdy, niezależnie od wieku, płci czy pochodzenia, może być wolontariuszem. Mimo tego, działalność woluntarna powinna odpowiadać umiejętnością lub preferencją konkretnej grupy wiekowej.

Dzieci mogą pomagać sadząc kwiaty, wynosząc śmieci czy opiekując się zwierzętami w schronisku. Takie zadania są z reguły natychmiastowe i jednorazowe.

Młodzież może zaangażować się w działalność, która pochłania więcej czasu, która jest zarówno okazjonalna, a także ciągłe, ale taka praca powinna być bieżąca i aktywna. Jest to bardzo motywujące i satysfakcjonujące, by od razu zobaczyć rezultaty swojej pracy. Jednakże młodzieży potrzebne jest wsparcie koordynatora. On też powinien zapewnić im uznanie za wykonaną pracę i pozwolić na świętowanie.