Kto i jak wielu ludzi zostaje wolontariuszami?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna i zależy od konkretnego kraju. Odsetek osób, które angażują się w wolontariat w poszczególnych krajach Europy znacząco się różni. Najwięcej wolontariuszy znaleźć można w północnych krajach Europy, takich jak Szwecja, oraz krajach anglosaskich, np. Wielkiej Brytanii, gdzie więcej niż połowa populacji angażuje się w działalność woluntarnej. W państwach wschodniej i centralnej Europy mniej osób się angażuje. Średnia liczba wolontariuszy w Europie na podstawie badań Eurobarometr 2007 wyniosła 34% społeczeństwa. Jeśli chodzi o to, czy chętniej pomagają kobiety, czy mężczyźni, to również jest to zależne od historycznej i politycznej przeszłości danego kraju.

Żeby dowiedzieć się więcej na temat międzynarodowych różnic w zakresie wolontariatu oraz ich powodów, niezbędne jest zajrzenie do regionalnych raportów dotyczących wolontariatów i zbadanie narodowych źródeł wiedzy na ten temat. Źródła tego typu dotyczące krajów zaangażowanych w projekt yourKITE (Norwegia, Rumunia i Polska) znaleźć można na stronie internetowej projektu: www.yourkite.org.