5.8. Condu-ți organizația cu stil

Organizația ta și oamenii tăi ar trebui să fie conduși, iar ca și antreprenor, este responsabilitatea ta să preiei conducerea. Există diferite stiluri de leadership care ar trebui aplicate în funcție de personalitatea liderului, de experiențele, dedicația și competențele „adepților”, dar și în funcție de de contextul afacerii, referitor la obiectivele acesteia, timpul avut la dispoziție pentru acestea și presiuni externe ce pot apărea.

Psihologul Kurt Lewin a identificat trei stiluri de leadership: autocratic, democratic și laissez faire. Liderii autocrați nu iau în considerare punctele de vedere, dorințele și nevoile „adepților” / angajaților lor atunci când iau decizii, chiar dacă aceste perspective ar putea să fie folositoare. Acest stil ar putea fi potrivit atunci când liderul trebuie să ia decizii rapide, deși, pe termen mediu sau lung, stilul autocrat demoralizează angajații / echipele, creând tensiune și făcând oamenii să părăsească organizația. Liderii autocrați sunt de preferat în organizațiile în care deciziile trebuie să fie luate rapid, dar și unde membrii echipelor sunt la începutul carierei și au nevoie de un lider care să le spună cum se fac lucrurile. Odată ce angajații evoluează în timp, luând în considerare cunoștințele, abilitățile, dar și dedicația de care au dat dovadă în organizație, stilul ar trebui să se schimbe într-unul mai democratic.

Liderii democrați îi includ mereu pe angajați în luarea decizilor și se asigură că fiecare din ei își exprimă opiniile, nevoile și dorințele. În același timp, liderii sunt cei care iau deciziile finale, dar au consimțământul angajaților lor. Acest tip de leadership crește nivelul de angajament, motivația și dedicația oamenilor față de organizație. Totodată, acest stil nu este întotdeauna eficient, în mod special atunci când trebuie să fie luate decizii rapid. Acest stil este preferat de majoritatea oamenilor într-o organizație, pentru că are beneficii evidente, dar pentru ca acesta să fie și mai eficient și să aducă rezultate și mai bune, angajații trebuie să aibă cel puțin un nivel mediu de competență, experiență și dedicație și trebuie să își dorească să fie implicați în luarea deciziilor.

Liderii de tip laissez faire nu se implică în procesul de luare de decizii prea mult; oferă foarte multă libertate angajaților lor în ceea ce privește modul în care își gestionează munca și cum să îndeplinească obiectivele organizației. Autonomia obținută de angajați duce la satisfacție și le îmbunătățește creativitatea. Totodată, atunci când angajații / echipele nu sunt destul de competente sau nu sunt destul de dedicate organizației și obiectivelor sale, acest stil ar putea să dăuneze organizației sau membrilor echipei care sunt mai responsabili decât ceilalți. În alte cuvinte, acest stil poate să funcționeze perfect atunci când angajații au un nivel mare de competență, experiență extinsă și dedicație, iar liderul poate să le delege multe dintre responsabilități. Cu siguranță acest stil nu funcționează în situațiile în care angajații sunt la începutul carierei, sunt noi în organizație sau nu se pot menține responsabili față de munca pe care o fac. Indiferent de tipul de echipă sau de angajați, rămân mereu decizii importante ce trebuie luate și asumate de lider.