IMG_5992

FAIR YourKite Koordynator  Projektu:

Urszula Puchalska

puchalskau@gmail.com

 

webpage: http://frw.org.pl/

 FB page https://www.facebook.com/Fundacja-Aktywnych- Inicjatyw-Rozwoju-

460695660704910/

FAIR (Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju) jest ogólnopolską organizacją pozarządową z siedzibą w Warszawie i Łodzi, założoną 2013 roku. Jako organizacja skupiająca się na wspieraniu młodych ludzi, jej głównym celem jest zapewnienie działań aktywizujących i edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zwłaszcza dla tych którzy pochodzą z obszarów wiejskich lub ze środowisk imigracyjnych oraz są zagrożeni wykluczeniem. Ponadto, FAIR koncentruje się w dużym stopniu na wspieraniu ukraińskich imigrantom, największej grupie imigranckiej w Polsce, w integracji z społeczeństwem polskim, a także budowaniem zrozumienia i współpracy pomiędzy Polakami a Ukrainami.

Głównymi obszarami działania organizacji są:

  • Zapewnienie wsparcia grupom migrantów w Polsce;
  • Wzmacnianie młodzieży, aby stali się otwartymi, dobrze poinformowanymi i wykwalifikowanymi członkami społeczeństwa polskiego i europejskiego;
  • Tworzenie materiałów edukacyjnych (np. Zestaw scenariuszów szkoleniowych) dotyczące różnych tematów;
  • Wzmacnianie dialogu międzykulturowego i religijnego w społeczeństwie, a zwłaszcza wśród młodzieży;
  • Wymiany Młodzieżowe (szkoły, młodzież szkolna i studenci);
  • Międzynarodowe szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i młodzieży;
  • Międzynarodowa współpraca między sektorami a osobami w celu podniesienia wiedzy i umiejętności (warsztaty, konferencje).

FAIR przejęła projekt od FRW (Fundacja Rozwoju Wolontariatu) od 1 lutego 2017 r. Urszula Puchalska była również koordynatorem projektu YourKite również w FRW.