Rozdział 3. Umiejętności Trenera

Rolą trenera jest pomoc ludziom w uczeniu się. W tej części podręcznika dowiesz się, że ludzie, w szczególności dzieci i młodzież, najlepiej uczą się poprzez doświadczenie. W następnych sekcjach zdobędziesz podstawową wiedzę o tym, jak zostać dobrym, umiejącym prowadzić szkolenia trenerem.

Co to znaczy: dobry trener?

Dobry trener to osoba, która umożliwia ludziom uczenie się poprzez zaprojektowanie i przeprowadzić szkolenie w taki sposób, że jego uczestnicy są aktywni i zaangażowani.