Czym jest warsztat?

Warsztat to metoda nauczania, która pozwala na:

  • ograniczenie roli „nauczyciela” do minimum. Trener zachowuje się bardziej jak facylitator niż nauczyciel.
  • naukę poprzez interakcję z innymi uczestnikami. Im bardziej aktywni są uczestnicy, tym więcej mogą się nauczyć.
  • organizację całego procesu nauczania w taki sposób, by był jak najaktywniejszy. Pozwala to na stosowanie różnorodnych technik i znaczne zwiększenie ćwiczeń bazujących na praktycznych, wziętych z życia sytuacjach.