5.2. Czy jesteś przedsiębiorcą? IQ przedsiębiorczości

Iloraz inteligencji przedsiębiorczej jest czymś, co można zmierzyć dzięki różnorakim testom. Jednak te testy nigdy nie przewidzą Twojego sukcesu w branży! Powiedzą Ci one czy masz (w momencie podejścia do testu) odpowiednie zdolności i cechy potrzebne, by zostać przedsiębiorcą. Test przedstawiony w tym podręczniku jest adaptacją testu z książki „Start Your Own Business, Sixth Edition: The Only Startup Book You’ll Ever Need” (Zacznij własny biznes, edycja szósta: Jedyna przewodnik, jakiego będziesz potrzebować), napisanej przez zespół grupy Entrepreneur Media. Test ten był zaprojektowany po raz pierwszy przez grupę ubezpieczeniową Northwestern Mutual Life.

Założenia testu są następujące:

  • Przedsiębiorcy odnoszący sukcesy najczęściej nie uczą się najlepiej w szkole.
  • Przedsiębiorcy nie są entuzjastami pracy w grupie; gdy są młodzi, preferują pracować sami.
  • Przedsiębiorcy są zdeterminowani, a nawet uparci, gdy są gotowi podjąć ryzyko i mniej ostrożne działania.
  • Przedsiębiorcy mniej przejmują się opinią innych i nie lubią codziennych zajęć.
  • Przedsiębiorcy szybko się nudzą, bez przerwy przenoszą się z jednego projektu do drugiego i gotowi są poświęcić oszczędności na kolejny projekt.
  • Mimo tego większość przedsiębiorców potrafi dobrze zarządzać przepływem pieniędzy. Mają też nawyk zapisywania celów.
  • Przedsiębiorcy są z reguły optymistami. Ta cecha charakterystyczna ułatwia im podejmowanie ryzyka.Powtórzmy: posiadanie wysokiego IQ przedsiębiorczości nie oznacza automatycznie, że odniesie się sukces ze swoją firmą, ale że ktoś posiada odpowiednie cechy czy zdolności do tego, aby odnieść sukces, ciężko pracując nad rozwojem swojej firmy.Rozwiąż test ze scenariusza 10.1 i sprawdź, jak wysokie jest twoje IQ przedsiębiorczości!