Role wolontariuszy

Wolontariusze pełnią różnorakie funkcje w wielu dziedzinach życia społecznego. W zależności od funkcji, zadania wolontariusza mogą zawierać się w jednej, lub kilku z następujących ról:

  • Akcja i “przynieś-podaj”: Ten typ działań woluntarnej wymaga minimalnego treningu, żeby zacząć pomoc i prawie każdy może to robić. Są to takie działania, jak np. sadzenie drzew, sprzątanie parków i pomników, wyprowadzenie psów, malowanie ścian sierocińca, przeprowadzanie zbiórki pieniędzy w szczytnym celu, organizacja lokalnego wydarzenia, itp.
  • Umiejętności i wiedza: Działalności zależą od konkretnych wiedzy, umiejętności i doświadczenia, które możesz zaoferować. Mogą to być np. tworzenie lub zarządzanie stroną internetową organizacji non-profit, organizowanie lekcji języków obcych dla seniorów czy dzieci, przeprowadzanie warsztatów na konkretny temat, zapewnianie porad prawnych.
  • Bezpośrednia pomoc: Ten typ działań pozwala Ci na działanie w na froncie prac, bezpośredni kontakt z beneficjentami. Może to być rozdawanie jedzenia bezdomnym, działalność w centrach młodzieży lub seniorów, pomoc w ogrodzie czy zakupach.
  • Doradztwo: Praca bardziej za kulisami w organizacji, np. poprzez ocenę planów dotyczących strategii czy zbiórki funduszy, doradzanie na temat tego, których internetowych narzędzi komunikacyjnych użyć, czy też działalność jako członek rady lub komitetu doradczego.
  • Online: Działania, która możesz wykonywać z każdego miejsca w świecie tak długo, jak posiadasz adres e-mail i dostęp do Internetu. Będą to na przykład tłumaczenia materiałów, blogowanie, zarządzanie i rozwój stron internetowych.

Wiele prac woluntarnej łączy w sobie wszystkie powyższe role. Pomyśl na przykład o przygotowaniu wydarzenia charytatywnego dla pewnej organizacji. Będziesz musiał zająć się między innymi zorganizowaniem miejsca, ale także musisz posiadać wiedzę w jaki sposób zorganizować takie wydarzenie. Musisz być w stałym kontakcie z beneficjentami organizacji, abyście wspólnie zdecydowali jaki będzie cel wydarzenia. Możliwe, że będziesz musiał też doradzić organizacji poprzez jakie narzędzia komunikacyjne rozpowszechnić informacje o wydarzeniu oraz aktualizować stronę internetową wydarzenia.

Role wolontariuszy są połączone także z ograniczeniami czasowymi powiązanym z tą działalnością. Działalność może też być tylko jednorazowa, np. pomoc społeczności przy

organizacji festiwalu lub świątecznej zbiórki pieniężnej. Taka aktywność może wymagać również okazjonalnych wolontariuszy, którzy np. rozdają jedzenie w schronisku dla bezdomnych lub pomagają, gdy ktoś w szkole lub schronisku młodzieżowym zachoruje. Działalność wolontariusza może być też ciągła, zależnie od umowy w określony czas. Przykładem może być pomoc w biurze organizacji non-profit przez pewien czas, lub organizowanie zajęć semestralnych w centrach młodzieżowych. Może również dotyczyć podróżowania na jakiś okres do kraju, w którym odbędzie się wolontariat.